Bidrag til Samfundsliv

Man kan sende forslag og tekster til red@samfundsliv.dk

Tilmelding/afmelding

Jeg vil gerne / vil ikke have Samfundslivs informationsbrev, INFOLA, tilsendt min mailadresse. Klik her.   infola@samfundsliv.dk

Donationer

Man kan støtte informationsbrevet INFOLA og Samfundsliv ved at indsætte et beløb på Girobank: Reg. nr.: 1551 Kontonr.: 16788244. Kontoen tilhører LA, Landsorganisationen af Arbejdsledige, Rantzausgade 34 A, st., 2200 København N. Tlf.: 35 35 81 62 CVR.nr.: 26270465

Debat om samfundsliv

Debat om informationerne i INFOLA kan ske i debatforum på www.ladk.dk - klik her.

Om Samfundsliv

Samfundsliv og informationsbrevet INFOLA er en elektronisk videreførelse af LA-Bladet, som blev udgivet i perioden 1998 til foråret 2008 i alt 35 gange af LA, Landsorganisationen af Arbejdsledige. I de første år dog med titlen LA-Nyhedsbrev.

Samfundsliv og INFOLA vil bruge det netværk og de erfaringer, vi har opbygget med LA-Bladet i de forløbne ti år og håber, at vi nu kan nå ud til en flere mennesker, fordi det er nemmere og billigere at gøre det elektronisk.

Levevilkårene for landets fattigste befolkningsgrupper, og hvad der bør gøres for at forbedre disse, vil fortsat være et af vores faste emner.

Formålet med Samfundsliv er at kvalificere vores og andres synspunkter med henblik på at skabe et bedre samfund for alle. Et samfund og en verden med ligeværdige samfundsborgere med både sociale og politiske rettigheder.

Vi vil være åbne for modstridende synspunkter og gerne bringe tekster i fuld længde, som vi ikke har redigeret i. Især, hvis disse tekster kan oplyse eller skærpe vores egen argumentation.

Eventuelle debatter vil kunne foregå på www.ladk.dk debatforum.

Medlemmer af LA, som ikke har adgang til Internettet, vil kunne får INFOLA tilsendt pr. post.

Redaktion og ansvarshavende

Den ansvarshavende for Samfundsliv er: Erling Frederiksen, formand for LA, Landevejen 26, 4532 Gislinge. Tlf.: 59 46 36 29,   Mobil 28 21 29 89,   red@samfundsliv.dk

Teknik og layout: Kim Gyldenkvist, webmaster@samfundsliv.dk